13/03/2024

De 900.000 ingezamelde DE-punten zijn omgezet in 1460 pakken Douwe Egberts koffie. De koffie werd gister door onze Lionsleden Margot Bosscher en Henk de Jong overhandigd aan Fenna de Haan en haar mede vrijwilligers van de Voedselbank Sneek Wymbritseradiel.

Wat fijn dat zij op hun beurt weer mensen blij kunnen maken die financieel de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.