08/01/2018

INZAMELACTIE DE-WAARDEPUNTEN en VREEMD EN OUD GELD


De Lionsclub Sneek en de Voedselbank Sneek -Wymbritseradiel doen ook dit jaar weer mee aan de landelijke actie om DE-WAARDEPUNTEN in te zamelen voor de voedselbanken.
Vorig jaar was deze actie een groot succes en heeft de Voedselbank Sneek maar liefst 750 pakken koffie mogen ontvangen. De Lionsclub Sneek en de Voedselbank steunen deze actie wederom met veel plezier en starten opnieuw een actie om zo veel mogelijk Douwe Egberts Waardepunten in te zamelen. Gedurende de hele maand december kunt u de waardepunten inleveren op de volgende adressen:

Jumbo supermarkten in Sneek
Poiesz supermarkten in Sneek, IJlst en Scharnegoutum
Coöp supermarkt in Heeg


De door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank in Sneek. Dit jaar ook vreemd en oud geld. De Lionsclub Sneek zamelt dit jaar ook vreemd en oud en geld in voor oogoperaties in derdewereldlanden. Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. De Lions zijn via hun netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld, dat niet meer door Nationale Banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht.


Elke € 10,= die wordt opgehaald, wordt door Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot € 15. Dat bedrag gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden waar een staaroperatie € 30 kost. Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op www.vreemdenoudgeld.nl.


Voor vragen over deze actie kunt u contact opnemen met Lion Mark Sijbranda mark@sijbranda.nl